Jesteś studentem 

Politechniki Białostockiej?

Jeśli tak, to mamy coś specjalnie dla Ciebie!

Dołącz do naszego konkursu i przygotuj projekt całorocznego domku letniskowego?

Projekt wnętrrza domku Letniskowego do 70 m2 ELBA FF. Rzut 3D domku letniskowego

Co należy zrobić

aby wziąć udział w konkursie?

1

Wypełnij formularz zgłoszeniowy,
zaakceptuj regulamin.

3

Wygraj nagrody:

 

 • Miejsce I – Nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł lub płatny miesięczny staż w firmie Letniskowo.pl w wysokości 3000 zł
 • Miejsce II – Nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł
 • Miejsce III – Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł

2

Przygotuje projekt całorocznego domku energooszczędnego, który będzie zawierać:

 

 • Kartę zgłoszenia uczestnictwa, którą znaleźć można na stronie: https://www.letniskowo.pl
 • Minimum 2 plansze/wydruki w formacie 100 cm x 70 cm (dopuszcza się projekty sklejane z części jednak przy wysokiej jakości wyniku końcowego)
 • Zwięzły opis projektu
 • Opis przegród i zastosowanych materiałów
 • Rzut budynku w skali 1:50 z uwzględnieniem umeblowania
 • Przekrój budynku w skali 1:50
 • 4 elewacje w skali 1:50
 • Wizualizacja 3d zewnętrzna projektu
 • Wizualizacja 3d wewnętrzna uwzględniająca wystrój
 • Kopia cyfrowa projektu w formacie pdf
Wyślij ZGŁOSZENIE

W nawiązaniu do organizowanego przez Letniskowo.pl Garkowski, Solka Sp. k. z siedzibą w Białymstoku konkursu na „Projekt całorocznego energooszczędnego domku mobilnego”, realizując obowiązek określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), Organizator informuje, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Letniskowo.pl Garkowski, Solka Sp. k. z siedzibą w Białymstoku. Siedziba Administratora mieści się pod adresem: ul.Elewatorska nr 29, 15 – 620 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się osobiście w siedzibie Spółki lub przez adres mailowy: domki@letniskowo.pl oraz listownie na adres wskazany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w „Regulaminie konkursu” zamieszczonym na stronie https://www.letniskowo.pl/regulamin