Reklamacje

Wypełnij formularz online i zgłoś reklamację

Zgłoszenie reklamacyjne

Reklamacja

Firma Letniskowo.pl stawia sobie za cel jak najlepszą, najszybszą i profesjonalną obsługę naszych Klientów oraz zapewnienie jakości produkowanych przez nas domków mobilnych. Zdajemy sobie sprawę, że przy dużej ilości realizowanych projektów oraz ogromnej liczbie wyprodukowanych domków, sporadycznie może dojść do uszkodzeń czy usterek. Zapewniamy szybkie rozpatrywanie reklamacji. Zawsze również chętnie wysłuchamy sugestii dotyczących naszych domków.

W terminie 14 dni odpowiemy na Państwa reklamację oraz przedstawimy propozycję rozwiązania zaistniałego uszkodzenia czy usterki.
Wnioski płynące ze składanych reklamacji będą wykorzystywane do podniesienia poziomu jakości naszego produktu. 

Forma zgłoszenia reklamacji

Osobiście w siedzibie firmy lub za pomocą formularza online

Letniskowo sp. z o.o.
ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok

lub wypełniając poniższy formularz online