Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 8:00-16:00
Ustawienie domku mobilnego na działce

Ustawienie domku mobilnego na działce

Ustawienie domku mobilnego na działce

 

Zazwyczaj wiąże się ze zbędnym stresem dla klientów, jednak posadowienie domku na działce to nie taka trudna sprawa, zobaczcie sami! Poniższa instrukcja stanowi zbiór naszych zaleceń. Na poszczególnych etapach ustawienia domku mobilnego na działce możesz powierzyć pracę profesjonalistom korzystając z naszych wskazówek.

 

Zobacz w skrócie jak wygląda przykładowe  ustawienie domku na działce naszego Klienta

 

Ustawienie domku mobilnego na działce

 

Transport domku mobilnego

 

Jako firma Letniskowo.pl zapewniamy transport domku mobilnego bezpośrednio na działkę klienta. Wszelkie wymogi prawne oraz pozwolenia są spełnione, a sam transport jest ubezpieczony. Przewozowi domku towarzyszy odpowiednia ilość pilotów.

 

Ustawienie domku mobilnego na działce

 

Na czas ustawienia się ciężarówki do wjazdu na działkę, ruch na okolicznej drodze zostaje wstrzymany przez pilota nadzorującego cały transport

 

 

Ustawienie domku mobilnego na działce

 

Następnie ciężarówka podjeżdża jak najbliżej wjazdu na działkę, po czym domek zostaje ściągnięty z naczepy niskopodwoziowej za pomocą np. niewielkiego ciągnika, który ze względu na swoje gabaryty i skrętność daje o wiele większe możliwości. 

 

Każdy domek posiada przestawny stalowy dyszel, który można zamontować na jednej lub drugiej stronie domku. W ten sposób ciągnik można podczepić do każdej ze stron.

 

To rozwiązanie ułatwi ściągnięcie domku mobilnego z naczepy, a następnie ustawienie w docelowym miejscu na działce.

 

Ustawienie domku mobilnego na działce

 

Zanim przejdziemy do rozładunku domku, należy uzupełnić brakujące powietrze w oponach, które jest spuszczane na czas transportu. Po uzupełnieniu ciśnienia rozpoczynamy podejście do bezpiecznego ściągnięcia domku. Duże znaczenie mają najazdy, po których domek swobodnie zjedzie z naczepy.
 

Rozpoczynamy wjazd na działkę 

 

Nawierzchnia powinna być utwardzona, ponieważ domek jest ciężki. Warto zwrócić uwagę na szerokość wjazdu, powinna być co najmniej metr szersza niż domek dla zachowania bezpieczeństwa. W obrębie wjazdu na działkę nie powinny znajdować się wystające gałęzie, które mogłyby uszkodzić domek.

 

Ustawienie domku mobilnego na działce

 

Fundament pod domek

 

W tym przypadku klienci zdecydowali się na wylewkę betonową sięgającą w głąb gruntu zapewniającą całkowitą stabilność spoczywającej na niej konstrukcji domku mobilnego w szczególności z myślą o użytkowaniu całorocznym.

 

Ustawienie domku mobilnego na działce

 

Płyta fundamentowa zapewnia równomierne przekazanie obciążenia z budynku niezależnie od rodzaju gruntu,  który występuje w miejscu posadowienia tym samym ułatwiając późniejsze wypoziomowanie domku. Już na etapie projektowania koniecznie trzeba przewidzieć, w którym miejscu będą znajdować się przyłącza. W tym przypadku klienci przygotowali dwa wyjścia pod przyłącze instalacji elektrycznej oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne.

 

Media muszą być wcześniej przygotowane na działce, po dostarczeniu domku na miejsce docelowe wystarczy połączyć to z uniwersalnymi wyjściami. Należy to do obowiązków klienta. Wszystkie wyjścia znajdują się pod domkiem.

 

Ustawienie domku mobilnego na działce

 

Poziomowanie 

 

Domek mobilny należy wypoziomować jak najszybciej po jego rozładunku. Domek należy podeprzeć w punktach wyznaczonych na podłużnicy. Do tego celu należy użyć podpór regulowanych lub bloczków betonowych. W naszym przykładzie zostały użyte podpory stalowe. Koła muszą zostać odciążone lub zdjęte.

 

Narzędzie i akcesoria potrzebne do poziomowania to:

 

Ustawienie domku mobilnego na działce

 

Należy podnieść domek lewarem do wysokości, aby swobodnie podstawić podporę. Do podnoszenia należy użyć podkładki pod lewar, aby nie naruszyć konstrukcji. Następnie ustawić domek na odpowiedniej liczbie podpór bądź bloczków betonowych. Przenosić poziom od najwyżej położonej podpory do kolejnej za pomocą poziomicy.

 

 

Pamiętaj! 

 

Po okresie od 2 miesięcy od posadowienia sprawdź wypoziomowanie domku, a także przed każdym okresowym użytkowaniem, nie rzadziej niż co rok

 

Ustawienie domku mobilnego na działce

© 2023 Letniskowo