Transport domku mobilnego

Przewóz domku

Transport

Transport domków

Dokładnie tam, gdzie posiadasz działkę i planujesz spędzać swoje wolne dni. Przy wyborze konstrukcji należy wziąć  pod uwagę  możliwość manewru domku na działce. Bez osi skrętnej domek może być przemieszczany w linii prostej z miejscem posadowienia lub manewry skrętu powinny odbywać się z jak najmniejszym kątem skrętu wielokrotnie. W przypadku osi skrętnej możliwość manewru wynosi  do 60 stopni.
Manewrowanie domku z osią skrętną
Manewrowanie domku bez osi skrętnej

Gwarantujemy, że mobilny domek zostanie dowieziony przez profesjonalną firmę transportową (ładunek jest ubezpieczony). Musisz być jednak świadomy tego, że samochody dostawcze nie zawsze są w stanie wjechać na działki o niestabilnym gruncie.

Pamiętaj

Na czas rozładunku na działce zaopatrzyć się w ciągnik lub dźwig, który ułatwi proces ściągnięcia domku z naczepy ciężarówki. Dodatkowo wszystkie nasze modele przystosowane są do rozładunku z wykorzystaniem dźwigu.

Przewóz domku

Co należy wziąć pod uwagę podczas przewożenia domu?

Nawierzchnia drogi powinna być utwardzona, ponieważ domek jest ciężki, waży w zależności od modelu od 10 do 12 ton.  Wszystkie drogi dojazdowe muszą mieć odpowiednią szerokość i wysokość. Warto zwrócić uwagę na szerokość wjazdu, powinna być co najmniej metr szersza niż domek dla zachowania bezpieczeństwa. W obrębie wjazdu na działkę nie powinny znajdować się wystające gałęzie, które mogłyby uszkodzić domek.

Klient może skorzystać z usług transportu naszej firmy bądź zorganizować transport we własnym zakresie.

Cena transportu jest aktualna na dzień złożenia oferty i może ulec zmianie w momencie organizacji transportu. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen w przypadku zmian trasy spowodowanych pracami budowlanymi, obciążeniami mostów, zmian w przepisach prawa, zmian trasy przez policję, zmian trasy w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji drogowych. uzyskaniem dodatkowych zezwoleń.