Reklamacje oraz informacja o działaniach - Letniskowo

Reklamacje

Reklamacje
Letniskowo

Reklamacja

Firma Letniskowo.pl stawia sobie za cel jak najlepszą, najszybszą i profesjonalną obsługę naszych Klientów oraz zapewnienie jakości produkowanych przez nas domków mobilnych. Zdajemy sobie sprawę, że przy dużej ilości realizowanych projektów oraz ogromnej liczbie wyprodukowanych domków, sporadycznie może dojść
 do uszkodzeń czy usterek. Zapewniamy szybkie rozpatrywanie reklamacji. Zawsze również chętnie wysłuchamy sugestii dotyczących naszych domków.

W szybkim czasie postaramy się udzielić informacji na temat podjętych działań, mających na celu wyjaśnienie zaistniałych okoliczności oraz usunąć zaistniałe uszkodzenia czy usterki. Wnioski płynące ze składanych reklamacji będą wykorzystywane do podniesienia poziomu jakości naszego produktu.

Dołożymy wszelkich starań, aby gruntownie rozpatrzyć każdą reklamację i w terminie max. 14 dni udzielić odpowiedzi.

Klient może złożyć reklamacje:

Osobiście w siedzibie firmy lub listownie.

Letniskowo.pl Garkowski, Solka Sp. k.
ul. Elewatorska 29
15-620 Białystok

Poprzez e-mail

domki@letniskowo.pl
Kontakt

Masz pytanie?

Nie możesz się zdecydować?

Zadzwoń albo napisz do nas maila! Odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości