Na jakiej działce można postawić domek letniskowy?

Domki mobilne

Wybór działki

Jaka działka pod domek letniskowy będzie najlepsza? Na jakiej działce można postawić domek letniskowy?

Jeśli posiadamy działkę lub planujemy jej zakup i rozglądamy się za wymarzonym projektem domku letniskowego, warto dokładnie sprawdzić jakie warunki powinna spełniać nasza działka. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ? Warunki zabudowy ? Z tymi pojęciami powinieneś zapoznać się jeszcze przed zakupem działki. Dzięki informacjom zawartym w tym artykule dowiesz się, na jakiej działce można postawić domek letniskowy, czym się kierować przy wyborze, oraz z jakimi wymogami formalnymi i urzędowymi musisz się liczyć.

Czy na każdej działce mogę postawić domek?

Decydując się na budowę niedużego, murowanego, czy też drewnianego domku na wybranej działce, musimy liczyć się z koniecznością załatwienia wielu formalności, w tym m.in. przygotowaniem specjalnego projektu budowlanego  czy też uzyskaniem pozwolenia na budowę. Formalności są niestety czasochłonne i mogą trwać nawet kilka miesięcy. Zdecydowaną przewagę w tym zakresie ma domek letniskowy, będący tzw. domem na zgłoszenie. Zgodnie z artykułem 29. Prawa budowlanego: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki”. Potoczna nazwa domek letniskowy to nic innego jak Budynek Rekreacji Indywidualnej (BRI) wymieniony wyżej w przepisach. Przez pojęcie „wolno stojący” należy rozumieć budynek, który nie wykorzystuje fundamentów, ścian lub dachu sąsiedniego budynku. Mówiąc kolokwialnie: budynki wolnostojące to te oddzielone od innych budynków. Budynek parterowy to budynek posiadający jedną kondygnację, na poziomie której jest wejście do budynku. Z tego też względu, domek letniskowy, aby był zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, nie może mieć poddasza użytkowego. Domek letniskowy może jednakże posiadać antresolę i poddasze nieużytkowe. Podsumowując: ominą cię procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeśli zostaną spełnione trzy warunki:

  • twój domek będzie budynkiem wolnostojącym i parterowym,
  • powierzchnia zabudowy nie przekroczy 70 m²,
  • na każde 500 m² działki będzie przypadać maksymalnie jeden taki budynek.

Jeżeli spełniamy powyższe kryteria, możemy dokonać zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej (będzie to np. Starostwo Powiatowe). Składany przez nas wniosek winien zawierać: formularz zgłoszenia, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz  3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu. Kolejno, jeśli w terminie 30 dni od daty przedłożenia wniosku nie otrzymamy odpowiedzi odmownej, oznacza to, że mamy „zielone światło”  i można  rozpocząć realizację projektu budowlanego.

Do czego potrzebny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Na jakiej działce można postawić domek letniskowy ? Planując zakup wymarzonego domku letniskowego, musisz sprawdzić, jak wyglądają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i dopełnić kilku formalności. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MZPZ) to dokument, który określa przeznaczenie terenów na określone cele. Zawiera również wytyczne określające warunki zabudowy, które muszą zostać spełnione w przypadku realizacji inwestycji, np. wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady kształtowania zabudowy, minimalne i maksymalne parametry wysokości budynków, gabaryty budynków, liczbę miejsc parkingowych itd. MZPZ mówi również o tym, jakie inwestycje planowane są w pobliżu naszej działki. Większość gminnych planów zagospodarowania przestrzennego dostępnych jest w internecie w formie elektronicznej. Znajdziesz je na stronach internetowych urzędów miejskich. Każdy ma prawo wglądu do MPZP oraz do otrzymania wypisów i wyrysów z planu. Aby otrzymać wypis i wyrys z planu miejscowego, należy złożyć w urzędzie gminy stosowny wniosek. Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy lub poprosić o niego w urzędzie miasta, lub gminy. We wniosku należy podać nazwę miejscowości oraz numer ewidencyjny działki. Wypełniony wniosek możesz zanieść do urzędu, wysłać pocztą lub złożyć drogą elektroniczną. Jeśli nasza działka nie została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należy złożyć wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Czy można postawić domek letniskowy na działce budowlanej?

Chcąc wybudować domek letniskowy na działce budowlanej, musisz zapoznać się ze wspomnianym  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i sprawdzić status danej działki. Jeśli znajdziemy w nim informację, że dany teren jest przeznaczony pod zabudowę rekreacyjną, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by postawić na nim domek letniskowy. Taki obiekt będzie musiał jednak spełniać wymagania określone dla domów całorocznych.

Domek letniskowy na działce rekreacyjnej

Czy na działce rekreacyjnej można postawić mobilny domek letniskowy ? Odpowiedź brzmi: tak. Choć polskie prawo nie określa, czym jest działka rekreacyjna, przyjmuje się, że jest to teren pod budowę typowo wypoczynkową (letniskową), tj. do sezonowego wykorzystywania w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Nie da się jednoznacznie określić,  jaki rodzaj zabudowy można postawić na działce rekreacyjnej, wszystko zależy od przeznaczenia danego terenu. Jeśli MPZP określa, że może się na nim znaleźć zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna, wówczas jak najbardziej można na działce rekreacyjnej postawić domek letniskowy i jest to bardzo częsta praktyka

Czy można postawić domek letniskowy na działce rolnej?

Jeśli jesteś właścicielem działki rolnej i właśnie na niej chciałbyś postawić domek mobilny, możesz postarać się o jej odrolnienie. Procedura odrolnienia działki składka się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest sprawdzenie warunków zabudowy danej działki. W tym celu będziesz musiał udać się do urzędu gminy, by sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). To w nim znajdziesz informacje dotyczące przeznaczenia danego gruntu. Jeśli działka jest ujęta w MPZP jako grunt rolny I, II lub III kategorii (pochodzenia mineralnego i organicznego) oraz IV, V i VI (pochodzenia organicznego), procedura przekształcenia działki może być długotrwała i uciążliwa. Z czego to wynika? Zmiana jej przeznaczenia będzie wymagała wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania, które zatwierdza minister rolnictwa i rozwoju wsi. W praktyce oznacza to bardzo długi czas oczekiwania na decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej wybranych gruntów (minister nie jest tu związany żadnym terminem, więc równie dobrze taki proces może trwać latami). Nieco większe szanse na odrolnienie działki będziesz miał, jeśli dysponujesz gruntami klasy IV, V i VI pochodzenia mineralnego. W tym przypadku nie będziesz potrzebował decyzji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W dalszym ciągu należy jednak wystąpić o warunki zabudowy. Podsumowując — trzeba mieć na uwadze, że postawienie domku letniskowego na działce rolnej może być dość skomplikowanym procesem.

Czy mogę postawić domek letniskowy na działce leśnej?

Choć działka leśna może się wydawać idealnym miejscem na postawienie domku letniskowego, musisz pamiętać o kilku kwestiach.  Jeśli chcesz postawić domek letniskowy  na działce leśnej, musisz sprawdzić, jaki status danego gruntu widnieje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli parcela lub jej część widnieje w nim jako działka leśna z możliwością zabudowy, należy złożyć wniosek do regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych o wyłączenie jej z produkcji leśnej. Po uzyskaniu zgody na takie wyłączenie można wnioskować o pozwolenie na budowę na działce leśnej. Nie da się ukryć, że domek letniskowy to doskonały sposób na letni czy zimowy wypoczynek, z dala od miejskiego zgiełku, a jego budowa jest znacznie prostsza niż budowa wolnostojącego domu.  Przed podjęciem decyzji  zakupowej musisz jednak pamiętać o dopełnieniu kilku formalności  oraz dokładnie przemyśleć umiejscowienie swojego domku letniskowego.