Monter domów mobilnych

Zarobki: 4000-5000 zł (na rękę)

Pracuj z nami

Monter domów mobilnych

Posiadasz doświadczenie w branży budowlanej i męczą Cię delegacje bądź praca „pod chmurką”? Szukasz stabilnego miejsca w firmie z ugruntowaną pozycją na rynku europejskim, produkującej nowoczesne domy mobilne? Świetnie się składa! Letniskowo poszukuje Montera domów mobilnych do naszej siedziby przy ulicy Elewatorskiej w Białymstoku.

Proponujemy
Do Twoich codziennych zadań należeć będą:
Zgłoś się, jeśli posiadasz:

Spełniasz wymagania?

Zadzwoń pod
+48 667 580 099

Lub prześlij nam swoje CV!

Klauzula informacyjna

1. Obowiązki Administratora danych osobowych wykonują Wspólnicy Letniskowo sp. z o.o. prowadzącej działalność w Białymstoku. Dane adresowe Administratora: ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok.

2. Pani/Pana dane osobowe (zawarte w przesłanym CV oraz dokumentach dołączonych) przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji (jak i przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażono zgodę: WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM ZGODY) pracowników, w tym przede wszystkim w celu:

– kontaktowania się z kandydatem w sprawach dotyczących danej rekrutacji, jak i rekrutacji przyszłych, jeśli kandydat wyraził zgodę,

– prowadzenia akt osobowych kandydatów oraz teczek spraw kandydatów przez Letniskowo sp. z o.o. prowadzącą działalność w Białymstoku,

– informowania kandydata, w tym za pośrednictwem adresu email, numeru telefonu, o poszczególnych etapach rekrutacji,

– archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 § 1 Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz udzielona Administratorowi poprzez przesłanie CV zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jak również jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO -to art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom komercyjnie.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Okres przetwarzania danych osobowych determinowany jest czasem trwania rekrutacji oraz okresem archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia rekrutacji w przyszłości, dane przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od ich pozyskania.

7. Ma Pani/Pan prawo do:

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez poinformowanie Administratora – w przypadku danych, co do których podstawą przetwarzania jest zgoda- wykraczających poza katalog z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00

Podanie Pani/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu wzięcia udziału w rekrutacji (jak i przyszłych rekrutacjach, jeśli kandydat wyraził zgodę). 

Aplikuj na stanowisko

Aplikuj za pomocą e-mail lub przez formularz. 

W związku ze zbieraniem danych osobowych kandydatów Letniskowo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 (zwane RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Letniskowo sp. z o.o. moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres email) w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną. Powyższą zgodę wyrażam dobrowolnie i świadomie. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie Letniskowo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku mailowo na adres HR@letniskowo.pl lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt.*