Zmobilizuj się do wypoczynku!
EN DE
Powrót

Reklamacje

Zasady rozpatrywania reklamacji przez Letniskowo.pl

Firma Letniskowo.pl stawia sobie za cel jak najlepszą, najszybszą i profesjonalną obsługę naszych Klientów oraz zapewnienie jakości produkowanych przez nas domków mobilnych. Zdajemy sobie sprawę, że przy dużej ilości realizowanych projektów oraz ogromnej liczbie wyprodukowanych domków, sporadycznie może dojść do uszkodzeń czy usterek. Zapewniamy szybkie rozpatrywanie reklamacji. Zawsze również chętnie wysłuchamy sugestii dotyczących naszych domków.

Klient może złożyć reklamacje:

·        osobiście w siedzibie firmy,

·        listownie,

·        za pomocą poczty elektronicznej.

W szybkim czasie postaramy się udzielić informacji na temat podjętych działań, mających na celu wyjaśnienie zaistniałych okoliczności oraz usunąć zaistniałe uszkodzenia czy usterki . Wnioski płynące ze składanych reklamacji będą wykorzystywane do podniesienia poziomu jakości naszego produktu.

Dołożymy wszelkich starań, aby gruntownie rozpatrzyć każdą reklamację i w terminie max. 14 dni udzielić odpowiedzi.