Modele domków mobilnych
Modele
Modele
Obejrzyj nasze domki letniskowe
Video
Video
Zobacz jak ocieplamy domki mobilne
Ocieplanie Pianą
Ocieplanie Pianą
« Wróć

Domek letniskowy na kołach - pozwolenia i formalności

 

Formalności związane z postawieniem domku na kołach na własnej działce rekreacyjnej rodzą wiele wątpliwości. Postaramy się je rozwiać odpowiadając na najczęściej zadawane pytania. Bowiem domek letniskowy powinien kojarzyć się z przyjemnością, a nie procedurami, które wcale nie są uciążliwe.

Czy domek letniskowy na kołach wymaga pozwolenia na budowę?

Domek letniskowy na kołach (nie mylić z holenderskim) nie jest na stałe przytwierdzony do gruntu i jest mobilny, więc teoretycznie nie wymaga pozwolenia na budowę. Prawo budowlane i GUNB nie daje jednoznacznej odpowiedzi: „Nie ma znaczenia sposób posadowienia na nieruchomości tymczasowego obiektu budowlanego niezwiązanego trwale z gruntem. Może on być zatem posadowiony na bloczkach, kółkach, czy podpórkach. Ponadto, przepisy ustawy - Prawo budowlane nie definiują pojęcia „trwałego związania z gruntem”.

Wszystko zatem ostatecznie zależy od indywidualnej interpretacji i działań urzędów w poszczególnych regionach. W związku z tym, każdą sprawę rozpatruje się indywidualnie. Bywa również tak, że interpretacja przepisów jest różna nawet w tym samym urzędzie, dlatego nie możemy odpowiadać za decyzje urzędów oraz zarząd ROD (Rodzinnych Ogródków Działkowych).

Pragniemy jednak uspokoić. Nasi klienci stawiali domki letniskowe w całej Polsce, w różnych województwach i nigdy nie mieli problemów z dopełnieniem formalności, czyli ze zgłoszeniem domku. Wystarczy poznać kilka obowiązujących przepisów. Polskie prawo budowlane umożliwia budowę budynków bez pozwolenia na budowę. Według art. 29 ust. 2 ustawy o prawie budowlanym, pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie m.in. "wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2powierzchni działki".

W tym przypadku niezbędne jest jedynie zgłoszenie. Pozwolenia na budowę nie wymagają także: altany i budynki gospodarcze na działkach w rodzinnych/pracowniczych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25m2 w miastach i do 35m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich.

Istotnym jest fakt, że prawo budowlane nie wpływa ani na kształt, ani wygląd, ani też nie zabrania umeblowania budynków gospodarczych. Rodzaj fundamentu dla takiego budynku również nie jest sprecyzowany.

Czy domek na kołach jest domkiem kempingowym?

Domek letniskowy na kołach nie jest domkiem kempingowym, ponieważ nie podlega rejestracji, nie może jechać po drodze. Ponadto, przeznaczeniem domków kempingowych są pola kempingowe. W przepisach nie ma miejsca dla domków na kołach. Dlatego też, całoroczne domki letniskowe na kołach można więc zakwalifikować, na przykład, jako "wiata gospodarczo-letniskowa do celów rekreacyjnych".

Jakie formalności należy dopełnić stawiając domek na kołach na działce rekreacyjnej lub budowlanej?

Domek na kołach należy zgłosić do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

Po 30 dniach od zgłoszenia i braku negatywnej odpowiedzi można postawić domek letniskowy na działce.

Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza pobranego z urzędu lub jego strony internetowej. W formularzu zawarte są:

  • rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych
  • termin rozpoczęcia wyżej wymienionych robót
  • oświadczenie o prawie do wykorzystania nieruchomości w celach budowlanych

Nie jest wymagany projekt budowlany. Wszelkie szkice lub plany, które dołącza się do formularza w razie potrzeb, również nie muszą być stworzone przez osobę uprawnioną.

Ponadto, warto pamiętać o tym, aby domek letniskowy na kołach został postawiony w odpowiedniej odległości od granicy działki. Pozwoli to uniknąć konfliktów z prawem, jak i sąsiadami.

Z tymi samymi formalnościami muszą liczyć się osoby decydujące się na używane domki holenderskie na kołach. O różnicach pomiędzy naszymi domkami letniskowymi, a domkami holenderskimi można poczytać i obejrzeć na naszym filmie: Różnice pomiędzy używanymi domkami holenderskimi a całorocznymi domkami letniskowymi firmy Letniskowo.pl.

Jakie formalności muszą zostać wykonane w celu postawienia całorocznego domku na kołach w ogródku działkowym (ROD)?

W przypadku chęci postawienia całorocznego domku letniskowego w ogródku działkowym należy zgłosić ten fakt wyłącznie do zarządu ROD. Należy jednak pamiętać, aby trzymać się prawa budowlanego określającego, jakie budynki mogą być stawiane bez pozwolenia na budowę.

Czy domek letniskowy producenta Letniskowo może być podłączony pod wodę, kanalizację i prąd?

Domek producenta Letniskowo może być podłączony do mediów. W celu podłączenia wody i kanalizacji należy udać się do gminy, w której mieści się działka rekreacyjna. Warto, przy okazji, poprosić o polecenie hydraulika, który pomoże w załatwieniu niezbędnych formalności w związku z podłączeniem liczników, zgłoszeniem prac etc.

Podczas załatwiania podłączenia prądu w PGE, warto zwrócić uwagę, aby nie została naliczona taryfa taka sama, jak dla działalności gospodarczych. W przypadku, gdy jesteśmy posiadaczami działki uzbrojonej, oczywiście mamy ułatwione zadanie i nie musimy załatwiać formalności związanych z dostępem do wody, prądu i kanalizacji.

Podsumowanie

Wszelkie formalności dotyczące postawienia domku letniskowego zależą przede wszystkim od urzędników w danym regionie i interpretacji niejednoznacznego prawa budowlanego. Pracownicy urzędów bardzo często są pomocni.

Nie należy bać się kontaktów z nimi, gdyż do tej pory spotykaliśmy się wyłącznie z ich życzliwością podczas załatwiania formalności związanych z postawieniem domków letniskowych na działce. Jednak nie możemy przewidzieć, jak przebiega procedura w każdym urzędzie w Polsce. Jest to kwestia bardzo indywidualna i dotychczas nie słyszeliśmy o jakichkolwiek problemach związanych z pozwoleniami.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z producentem domków letniskowych.